Organik Zeytin

Yetiştiriciliği

zor mu

kolay mı

ucuz mu

pahalı mı

verimli mi

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRCİLİĞİ NEDEN GEREKLİ

Günlük hayatımızı ve sağlımızı bire bir etkileyen her alandaki kirlenme, maalesef ziraî üretimde de sürüp gitmektedir. Çevremizi ve gıdalarımızı kirlilikten korumanın ve kurtarmanın bulunan ve bilinen en vazgeçilmez yollarından biri de organik tarım uygulamasıdır.

ORGANİK UYGULAMASI ZOR MUDUR, PAHALI MIDIR, VERİM KAYBINA YOL AÇAR MI?

Bu konularda vereceğim bilgiler kitabî olmayacağı gibi kullanacağım dil de kitabî bir dil değildir. Organik uygulamasında zeytincilikte yaşadığımız meseleler ile ilgili gözlemlerimiz ve bulduğumuz çözümlerin ifadeleridir. Ancak kitabî bilgilerle de yer yer örtüşebilir.

VERİM KAYBI

Organik uygulamada verim kaybı yaşayan bölgeler belki vardır. Ama biz yaşamadık.

Kimyasal uygulama yapılan bahçelerin verimi bizden daha fazla olmadığı gibi zararlıların doğurduğu kayıp da bizde daha fazla değildi. Ama organik zeytin ürünleri elbette ilaçlıdan daha yüksek fiyata satılır. Güvenle, hak edilmiş bir övgüyle satılır.

PAHALILIK

Organik uygulama, asla pahalı, daha masraflı olmadığı gibi kimyasal ilaçlamadan, uygulamadan daha ucuzdur, masrafsızdır.

ZORLUK

Zeytincilikte organik uygulaması asla zor değildir. Aksine klasik (kovensiyonel) uygulamadan daha kolaydır. Kirliliğe en çok kimyasal gübreler ile ilaçlar yol açmaktadır. Ege bölgesinde en ucuz ve en kolay bulunabilecek gübreler hayvansal gübrelerdir. Kullanımı da pratik ve masrafsızdır. Bu gübreler sadece zeytinin gelişmesini hızlandırmakla kalmaz toprağın yapısını da bozmadan gelecek için güçlendirir, zenginleştirir ve düzenler. Kimyasal gübre kullanımına ihtiyaç bırakmaz. Kimyasal ilaçların da daha etkili ve ucuz, kullanımı kolay alternatifleri mevcuttur. Bölgede, mücadeleye değer, en önemli zararlı zeytin sineğidir. Zeytin sineği havraları, kurtçukları zeytinin çekirdeğine kadar gider ve taneyi bozar. Buna bölgede “vuruk” denir. “Vuruk”, önce iğne ucu kadardır; gün geçtikçe büyür. Taneyi çürümeye doğru götürür. Salamurada tane üzerinde koyu renkli bir leke gibi görünür. Tadı bozar. Taneyi “keçeleştirir.” Yağlıklarda ise yağ asidini yükseltir. Tadını bozar. Vuruklar, Didim çevresinde diğer cinslere göre Memecik cinsinde daha çok görülür. Manzalinalarda biraz fark edilir. Ama Gemlik cinsinde kayıp yok denecek kadar azdır. Zeytin sineği ile mücadelede fazla seçenek yoktur. Ya kimyasal ilaç kullanırsınız ya da “alternatif tıp” gibi alternatif uygulamalara başvurusunuz. Bunların dışında Didim çevresinde nemin azlığı, rüzgarların devamlı ve hızlı esmesi sineklerin çoğalmasını ve gelişimini azaltmaktadır diye düşünüyorum.

DOĞAL TUZAK

Zeytin sineği, çok sevdiği bir yiyecek olduğu için 18-46 da denen DAP gübresi çözeltisinin kokusunu sevmektedir. Organik uygulayıcılar, mücadelede sineğin işte bu “zafiyetini” kullanmaktadırlar.

Uygulamamız, aşağıda anlatırken de görüleceği üzere bu çözeltiyi plastik şişelere koyup, üst kısmından 1 cm çapında delikler açıp, şişenin boğazına ipi bağlayıp ağaca asmaktan ibarettir.