Organik Tarım Nedir?

ORGANİK TARIM NEDİR?

 

Organik tarımın bir çok farklı tanımı olsa da en genel ve kolay tanımı; tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan bir tarım sistemidir.

Organik Tarım İlkeleri

ORGANİK TARIMIN İLKELERİ

 

Sağlık İlkesi: Toprak,bitki,hayvan,insan ve gezegenimizin sağlığının korunması ve geliştirilmesi gerektiği düşüncesine dayalıdır.

Ekoloji İlkesi: Organik tarımın ekoloji sistemleri ve ekolojik döngüleri dikkate alması,onlara uygunluk ve onlarla uyumlu, onların devamlılığını sağlayıcı olması gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir.

Dürüstlük İlkesi: Organik tarımın tüm çevreye ve hayat formlarına saygı göstererek dürüstlüğü ve adaleti sağlayıcı ilişkiler kurması gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir.

Duyarlılık İlkesi: Organik tarımın,insanın ve yaşadığı çevrenin sağlığını ve iyi gidişini korumayı esas alan bir sorumluluk içerisinde ve ihtiyatla yapılması gerektiği düşüncesine dayalı bir prensiptir.

İzlenebilirlik: Standartlara uygunluk, kontrol ve sertifikasyonun önemiyle ilgilidir.

OrganikTarım 

Farkı

ORGANİK TARIMIN FARKI

Ekim/dikim planı zorunludur.

Toprak işleme düzenlidir.

Yabancı otlar, kontrol edilir yok edilmez.

Toprakta organik madde birikimi ve humus oluşumu artar.

Toprak canlılarının yaşam ortamı düzelir.

Gübreleme ve tarımsal mücadele maliyeti düşüktür.

OrganikTarım 

Amacı

ORGANİK TARIMIN AMACI

Kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak

İnsan,hayvan ve bitki sağlığını korumak

Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak

Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak

Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek

Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak

Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak

Üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek

Üretici örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım uygulamalarını teşvik etmek

Eko-turizmi,ihracatı ve üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek

Gelecek nesilere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak.